Dec 22, 2010

"Gradologija" | studio B | ...o višenamenskoj sali OS Svetozar Markovićisecak iz emisije | Gradologija | URBIS

objekat | Višenamenska sala | OŠ „Svetozar Marković", Ul.Hadži Milentijeva br.62, Vračar, Beograd
autori | Vladimir Anđelković d.i.a, Dijana Adžemović Anđelković d.i.a., Ranko Pavlović d.i.a. i Dejan Danilović d.i.a.
saradnik | Aleksandar Bogojević d.i.a.
Projekat | 2008 -- 2009
Realizovano | Januar 2010

obrazloženje rešenja | Multifunkcionalna sala OŠ „Svetozar Marković", nalazi se u podrumu i predstavlja prostor nekadašnje ugljare.
Osnovno polazište prilikom izrade idejnog rešenja i glavnog projekta enterijera, bilo je zadržavanje primarnog koncepta prostora, imajući u vidu arhitektonske vrednosti objekta i zatečenog ambijenta ugljare, određenog starom patiniranom opekom na zidovima.
Projektantski pristup je baziran na stvaranju arhitekture kao kulturnog objekta koji ističe moć komunikacije i koji privileguje oblik kao jezički element i narativnost. Posmatrajući arhitekturu kao mesto susreta i stalne scene čovekovih zbivanja, kreiran je prostor koji je na granici filozofski osmišljenog i materijalnog. Tako je korisnost i upotrebnost prostora morala da ima prioritet nad obrascem rada, osim onda kada smo mogli da udovoljimo i jednom i drugom.
Zbog potrebe za stvaranjem upotrebljivog prostora, shvatamo da je zapravo svrha arhitekture u njenoj društvenoj funkciji, što znači da je ona u bukvalnom smislu sredstvo neposrednog rada i života. Upotrebnost, opravdanost I utilitarnost objekata arhitekture su neiskjučivi postulati njene egzistencije.
Projektantski pristup baziran na shvatanju arhitekture kao oruđa u komunikaciji, tretirao je namenu novoprojektovane višenamenske sale kao mesto za odvijanje sadržaja edukativnog i zabavnog karaktera u sklopu školske nastave, kao što su : priredbe, prijem novih generacija učenika, dodela svedočanstava i knjižica, puštanje različitih edukativnih projekcija, održavanje javnih časova i predavanja. Tako je formiran moderan polivalentni prostor koji ima za cilj da se razvija zajedno sa potrebama školskog sistema i samih učenika.
Bilo je neophodno ostvariti mogućnost podele višenamenskog prostora na dva različita ambijenta, sa različitom tipologijom sedenja, za aktere u događaju i za posmatrače. Tako je i nastao prostor definisan binom i kontinualnom rampom sa drvenim klupama za učenike, kao i bočni prostor sa stolicama za posmatrače, roditelje i nastavnike. Posebno se insistiralo na upotrebi prirodnih materijala određenih taktilnih svojstava. Sama materijalizacija sale je određena karakterom prostora nekadašnje ugljare, zadržavanjem i saniranjem zidova od opeke, vidnom kasetiranom tavanicom kao i vidnim termo-tehničkim instalacijama.
Projektom je omogućeno izlaženje iz sale direktno u spoljni prostor dvorišta probijanjem otvora, formiranjem stepeništa i protivpožarnog izlaza. Pomoćni izlaz iz sale vizuelno je skriven belim pregradnim elementom koji ujedno i zaustavlja rampu i predstavlja zaleđe amfiteatra. „Bela platna" (platna za projekcije) predstavljaju pokušaj projektanta da formira modernu opnu koja ne pokriva postojeću strukturu zida već je afirmiše i ističe važnost zatečenog ambijenta i odnos novoprojektovanih i postojećih elemenata prostora.
Zbog potrebe da se unutar sale zadrži prostor kotlarnice formiran je ulaz u sklopu još jednog „belog platna" u ravni bočnog zida, sa ulazom u garderobu za potrebe učesnika u programima koji se u sali odvijaju. Ispred ulaza u multifunkcionalnu salu formiran je prostor galerije koji ima za cilj da upotpuni sadržaj višenamenske sale.
Multifunkcionalna sala svim svojim elementima ugrađenim u prostor nekadašnje ugljare, određuje čitanje arhitekture putem ritmičnog ponavljanja upotrebljenih formi. Jezik arhitekture se koristi za kreiranje „ritma" prostora koji kao takav služi nameni za koju je projektovan i omogućava razvijanje svojih kapaciteta sa vremenom koje dolazi.

Oct 4, 2010

NARODNI MUZEJ | radovi koji su se plasirali u II stepen konkursa za idejno arhitektonsko konceptualno rešenje i prostorno programsku analizu


Radna šifra 03- Autorska šifra 31807

Autori: Marija Krsmanović d.i.a ,Milica Olujić d.i.a , Milena Kordić d.i.a

Radna šifra 30- Autorska šifra 10000

Projekat je urađen u okviru preduzeća ARCHTIC d.o.o.

Autor- Zoran Radojičić, dipl.ing.arh

Projektant- Boris Vuković, dipl.ing.arh.

Saradnik- Aleksandar Kostić, dipl.ing.arh.

Konsultant za TT instalacije- Radoslav Galić, dipl.ing. maš.

Konsultant za konstrukciju- Milan Radojičić, dipl.ing.arh.

Radna šifra 32- Autorska šifra 11011

Autori:

Zorica Savičić, dipl.ing. arh., Zoran Dmitrović, dipl.ing.arh., Vladimir Anđelković, dipl.ing.arh.

Dijana Adžemović Anđelković, dipl.ing.arh., Aleksandar Bogojević, dipl.ing.arh.

Radna šifra 42- Autorska šifra 88000

Rad je urađen u okviru “Re:a.c.t.”

Autori: Grozdana Šišović i Dejan Milanović

Radna šifra 46 - Autorska šifra 18101

Autor- Vladimir Lojanica, d.i.a.

Saradnja na projektu:

Sonja Pešterac, d.i.a.

Marija Ćorluka- Mijović, d.i.a.

Vladimir Cvejić, d.i.a.

Nikola Ilić, d.i.a

Marija Konstandinidis, d.i.a.

Rad je urađen u okviru “Mašinoprojekt KOPRING”, a.d.

izvor - DAB (Drustvo arhitekata Beograda)

http://www.dab.rs/vesti/252-konkurs-za-narodni-muzej.html

izvor - Vecernje NOVOSTI

http://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:302508-Narodni-muzej-sve-blizi-obnovi

May 30, 2010

Rezultati konkursa "Igraj na talenat" | Drzavna lutrija srbije + Mikser

U subotu 29.05.2010 objavljeni su rezultati konkursa "Igraj na talenat". Osvojili smo PRVU I DRUGU NAGRADU ZIRIJA i PRVU NAGRADU PUBLIKE... :) :) :)

1. Vladimir Anđelković 2. Vladimir Anđelković 3. Danilo Nedeljković 4. Vesna Pešić 5. Marko Salapura & Aleksandar Hrib 6. Milena Veletić 7. Maja Josifović 8. Miroslav Živković 9. Sara Radonja 10. Miljan Čizmović. Nagradu publike festivala Mikser, dobio je Vladimir Anđelković!
B92 vesti - snimak

zidna grafika pod radnim imenom TRADICIJA


zidna grafika pod radnim imenom PRIRODA


detalj

May 26, 2010

Mikser | konkurs | igraj na talenatU saradnji sa kulturnom organizacijom Mikser,raspisan je konkurs Igraj na talenat. Cilj konkursa je bio potraga za lepšim radnim ambijentom i mladim talentovanim umetnicima i
dizajnerima.

Ušli smo u uži izbor 16 od pristiglih preko 120 radova. Proglašenje pobednika konkursa se dešava poslednjeg dana festivala, 29.maja u 19.30 h na drugom spratu Expo zone,na štandu Lutrije Srbije.

Apr 28, 2010

"Nova sala" u KVARTU

Projekat multifunkcionalne sale OŠ "Svetozar Marković" publikovan u novom broju KVART magazina pod nazivom "NOVA SALA".

Mar 28, 2010

Priznanja | 32. Salon arhitekture

Otvoren Salon arhitekture

Priznanje u kategoriji "Enterijer" dodeljeno je Vladimiru Anđelkoviću, Dijani Adžemović Anđelković, Dejanu Daniloviću, Ranku Pavloviću kao i glavnom saradniku Aleksandru Bogojeviću za svečanu salu osnovne škole "Svetozar Marković" u Beogradu.
Dejanu Miljkoviću i Jovanu Mitroviću za kuću-atelje vajara Mrđana Bajića, dodeljen je gran pri 32. Salona arhitekture. Salon traje do 30. aprila, a u okviru pratećeg programa predviđena je i serija razgovora, predavanja, prezentacija i radionica.
Gran pri 32. Salona arhitekture, koji je otvoren u Muzeju primenjene umetnosti, dodeljen je Dejanu Miljkoviću i Jovanu Mitroviću za kuću-atelje vajara Mrđana Bajića.
Tema ovogodišnjeg salona je "Prilagođavanje... Arhitektura plus", sa ciljem da se istakne značaj misije arhitekture u razvoju društva i kvalitet arhitektonskih rešenja.
Priznanje u kategoriji "Arhitektura" dobio je Goran Vojvodić za poslovni objekat "Anex" u Beogradu, kao i tim ARCVS koji čine Branislav Redžić, Dragan Ivanović i Zoran Đorović za rezidencijalni objekat Kaćanski u Beogradu.
U toj kategoriji dobitnici priznanja su i tim arhitekata AGM koji čine Marjan Đulinac, Borislav Petrović, Ivan Rašković, Aleksandar Tomić i Nada Jelić za Novu halu sportova u Zrenjaninu, zatim Dejan Milanović i Grozdana Šišović za objekat neprofitnog stanovanja na Novom Beogradu.
Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, za izdavačku delatnost, pripalo je priznanje kategorije "Publikacije".
Priznanje u kategoriji "Gosti Salona - delo u inostranstvu" dodeljeno je Ani Džokić, Mark Nilenu , Marjetici Potrč i Ingalili Nahringbajer za voćnu i energetsku farmu na javnom trgu, školsko dvorište i prostorije za slobodno vreme učenika u Švedskoj.
Žiri 32. Salona arhitekture je bio u sastavu: Ružica Božović Stamenović (predsednik), Milan Dimitrijević, Đorđe Stojanović, Bratislav Tošković i Snežana Vesnić.
Najviši kvalitet u arhitekturi
Predsednica Božović Stamenović je otvarajući izložbu ocenila da odabrani radovi predstavjaju najviši kvalitet u arhitekturi i da promovišu kreativnost, stav da nema malih tema, adekvatan kontekst, kao i svest o važnosti pisane forme, "jer misao prethodi delima."
Kustos izložbe Ljiljana Miletić Abramović kazala je da je ovogodišnji Salon nadmašio očekivanja s obzirom na svetsku ekonomsku krizu tokom prošle godine, a da nagrađeni radovi potvrđuju kontinuitet kvaliteta bez obzira na okolnosti.
Ovogodišnji Salon je, osim glavnog programa izložbe, privlačan zbog specijalnog gosta, arhitekte evropske reputacije Vasa Perovića iz Slovenije, kao i istoriografske izložbe koja podseća na prve dobitnike Gran pri Salona iz 1974, 1975. i 1976. godine.
Tokom trajanja Salona, u okviru pratećeg programa predviđeni su i serija razgovora, predavanja, prezentacija i radionica.
Biće održano nekoliko temata "Novi Muzeji - arhitektura novih muzeja u svetu i stanje naših muzeja", razgovor i izložba posvećeni Arhitekturi pozorišta u 20 veku, situacija - mladi arhitekt u Srbiji, predavanje o arhitekti Milutinu Borisavljeviću i studentska radionica.
Salon arhitekture će trajati do 30. aprila
tekst preuzet sa internet portala RTS-a

Mar 9, 2010

kućni prag

Vizuelno istraživanje u kreativnom postupku projektovanja na zadatu temu

Dobro mesto

Vizuelno istraživanje u kreativnom postupku projektovanja na zadatu temu

Kakav pogled !

Vizuelno istraživanje u kreativnom postupku projektovanja na zadatu temu

Mesto neuspešnog sastanka

Vizuelno istraživanje u kreativnom postupku projektovanja na zadatu temu
kada projekcija prikriva realnost

Mar 7, 2010

32. SALON ARHITEKTURE

Na ovogodišnjem salonu arhitekture ćemo izložiti projekat multifunkcionalne sale OŠ Svetozar Marković na Vračaru.

32. SALON ARHITEKTURE od 25.marta - 30.aprila 2010 u MUZEJU PRIMENJENE UMETNOSTI u Beogradu
detaljnije...

BLOK 25 - 26 :: ŠUSTIKLA :: Specijalne konstrukcije

Istraživanje aktivacije Novobeogradskog bloka 25 i 26 u sklopu postdiplomskih studija na Arhitektonskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Autori projekta: Vladimir Anđelković, Dijana A. Anđelković, Jelena Ristic i Tijana Jacović
u saradnji sa prof. Miodragom Nestorovićem i projektantom Beogradske arene Vladom Slavicom