Mar 9, 2010

kućni prag

Vizuelno istraživanje u kreativnom postupku projektovanja na zadatu temu

1 comment: