Urednici...Vladimir Anđelković d.i.a
rođen 1981
diplomirao 2006.godine na Arhitektonskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu

Dijana A. Anđelković d.i.a
rođena 1981
diplomirala 2006.godine na Arhitektonskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu