Jun 19, 2012

a2arhitektura u DaNS-u 73/74


Novi  dvobroj 73/74 časopisa za arhitekturu i urbanizam DaNS izašao je iz štampe. Gost – urednik broja je mr Dragana Konstantinović.
Dugo očekivano izdanje je posvećeno novoj generaciji i predstavlja prikaz više grupa mladih arhitekata i njihove prakse: Autori (Dijana Novaković, Aleksandra Nikitin, Maja Trbović i Dušan Nenadović), re:a.c.t. (Srđan Tadić, Dejan Milovanović, Grozdana Šišović), Antipod (Branko Nikolić, Petar Savić i Milan Stefanović), tim arhitekata FTN Novi Sada2arhitektura (Dijana Adžemović Anđelković, Vladimir Anđelković, Ranko Pavlović i Dejan Danilović),im.architectur (Miloš Mirosavić i Ivana Popović), 4od7 (Đorđe Stojanović, Milutin Cerović i Vladimir Pavlović).