May 28, 2012

a2arhitektura u okviru tribine "postajem...jesam BRAND"


29.05.2012.godine u 18h
galerija ŽAD, MPU
u okviru MAJSKE IZLOŽBE 2012


Video prezentacija i razgovor
o važnosti načina formiranja umetničke karijere,
stvaranje brenda
12 učesnika
Moderator Mirjana Bajić


Program postavlja u fokus umetničku karijeru u uslovima
koji su se u protekloj četvrtini veka drastično menjali,
često u vidu revolucionarnih skokova, u svim parametrima
istorijskih, socioloških i kulturnih okolnosti.
Tema  U škripcu  idealan je okvir da se sagledaju sadašnje
okolnosti koje od umetnika, posebno primenjenih,
arhitektonskih i dizajnerskih struka, traže ne samo
pregovaranje sa klijentima, neku vrstu umetničke
diplomatije koja postoji od novovekovnog doba, već i
edukativnu, štedljivu, katkad i lukavu usmerenost kako bi
njihov rad bio prihvaćen, realizovan i javno valorizovan.
Naravno, neprofitno prikazivanje je ipak onaj važniji deo
stvaranja  imena ili  brenda, u kome u skladu sa uslovima
tranzicije i mentalitetom (mada ne po pravilu) vlada
nepotizam, idolopoklonstvo, interesno grupašenje. Kakva
je uloga medija, posebno elektronskih, u čitavom sklopu
pravljenja imena, a kakva pak klasičnih načina prezentacije
(publikacije, monografije, muzejsko-galerijske mreže) u
celom procesu stvaranja umetničke ličnosti i kreativnog
brenda? Da li postoji veza između materijalnog benefita,
stvorenog imena, mogućnosti stvaranja timova mladih oko
njih, saradnje sa moćnim korporacijama, a kako je to u svetu
uobičajeno (Stark, Nojmajer, Frost)...
Razgovor je koncipiran kroz dijalog moderatora i umetnika,
predstavnika svih generacija i metoda stvaranja umetničke
karijere. U razgovoru bi bili prisutni predstavnici struka
ULUPUDS: arhitekture, dizajna, tekstila i mode, keramike i
stakla, ilustracije, teoretičara brand-a, predstavnika medija...
Vizuelni materijal – prezentacija na video bimu sa izborom
iz opusa prisutnih, kao i sami eksponati u prostoru. Trajanje
razgovora i prezentacije maksimum 2 sata.May 24, 2012

leanthing na MIKSER festivalu

lampa LEANTHING na MIKSER2012 festivalu u sklopu izložbe GHOST project od 25.05.2012