Sep 4, 2012

1+1 izložba
Izložba 1+1 
Sekcija za teoriju, kritiku i istoriju primenjene umetnosti 
Galerija Singidunum, 4-14 Septembar 2012 

Tema izložbe ukazuje na inovacije u umetnosti, na umetničke prakse 
zasnovane na uvođenju nekonvencionalnih modela prikazivanja i 
nestandardnih medija, miks medija (tradicionalni i savremeni), 
multimedija i na strategije kreiranja novog jezika oblikovanja i 
konstruisanja misljenja. Bazira se na ideji o umetniku istraživacu 
koji eksperimentiše sa materijalima, sistemima prikazivanja, 
mehanizmima strukture predmeta. U tom kontekstu selektori su 
predstavili različite eksperimentalne interdisciplinarne autorske 
postupke i nove medijske modele istraživanja koji čine iskorak van 
ustaljenih disciplinarnih okvira.

                                       
                                                 Autor koncepta izložbe:
                                                       Vesna Pavićević

UČESNICI IZLOŽBE 1 + 1

Selektorka
Maja Škaljac - Stanošević
Umetnica
Irina Somborac

Selektorka
Svetlana Jovicić
Umetnik
Bogdan Maksimović, 
dizajner - ilustrator

Selektorka
Tamara Ognjević
Umetnica
Ana Ilić

Selektorka
Milana Veinović
Umetnik
Nebojša Jocić

Selektor
Bratislav Ljubišić
Umetnica
Nataša Krstić

Selektorka
Ljubica Jelisavac – Katić
Umetnik
Zdravko Velovan

Selektorka
Ljiljana Ćinkul
Umetnik
Marko Aleksić

Selektorka
Ljiljana Subotić
Umetnica
Snezana Kezele

Selektor
Miroslav A. Mušić
Umetnik
Nenad Petrin

Selektor
Vesna Pavićević
Umetnica
Maja Gecić

Selektorka
Mirjana Bajić
Arhitekte
Dijana Ademović Andjelković, Vladimir Andjelković